Ниво 3: Футболен Магистър

Какво е Раумдойтер?

Raumdetuter Tile

Какво е фалшива 10-ка?

False 10